Investigative Documentaries: Clinical depression, paano magagamot?

Likas na masayahin si Ngunit nang matuklasan niya na niloloko pala siya ng kanyang asawa, dito na nagsimulang magbago ang kanyang pag-uugali hanggang sa malaman niya na mayroon pala siyang clinical Nagagamot ba ang sakit na ito? Aired…